رکورد ۲۸ میلیونی قسمت سیزدهم زخم کاری

یک رکورد جدید برای قسمت سیزدهم زخم کاری ثبت شد: تعداد مخاطبین قسمت جدید این سریال، در مقایسه با مخاطبین قسمت اول ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

پس از بررسی میزان دقیقه تماشای سریال زخم کاری در ۱۶ ساعت اولیه انتشار، این سریال بعد از چندهفته رکوردشکنی پی‌در‌پی با عدد شگفت‌انگیز ۲۸ میلیون دقیقه تماشا در قسمت سیزدهم، رکوردهای قبلی خود را باز هم جابه‌جا کرد.

این سریال با استقبال کاربران فیلیمو روبرو شده و قسمت سیزدهم زخم کاری توانسته است رکورد جدیدی را از خود به جای بگذارد و در اولین روز انتشار، بیش از ۴/۶ برابر مخاطب در مقایسه با قسمت اول این سریال در روز نخست انتشار به خود اختصاص دهد. به عبارت دیگر، تعداد مخاطبین قسمت سیزدهم زخم کاری، نسبت به مخاطبین قسمت اول ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

تعداد مخاطبان آخرین قسمت پخش‌شده سریال زخم کاری نسبت به قسمت دوازدهم با رشد ۱۱ درصدی روبرو شده است و پس از ارزیابی ۱۶ ساعت اولیه پخش قسمت‌های اول تا سیزدهم، قسمت سیزدهم زخم کاری در ۱۶ ساعت اول انتشار، رکورد ۲۸ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۲۹ دقیقه تماشا را به ثبت رسانده است.

این آمار در حالی است که قسمت دوازدهم این سریال در ۱۶ ساعت ابتدایی، رکورد ۲۴ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۳۹ دقیقه تماشا را به نام خود ثبت کرده بود.

در جدول زیر میزان دقیقه تماشا و روند رشد سریال زخم کاری را مشاهده می‌کنید: